Lifestart Foundation Home PageLifestart Foundation (Sự khởi đầu cuộc mới) là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, có giấy phép đăng ký ở bang Victoria – Úc, do bà Karen Leonard thành lập. Tổ chức ra đời nhằm  giúp trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam có thể lo cho bản thân của mình.

Lifestart Foundation hiện đang tài trợ cho các trẻ em đường phố vào các chương trình học nghề, tài trợ toàn phần cho các gia đình khó khăn thông qua chương trình mang tên “Hỗ trợ từng gia đình”, tạo cơ hội để các em học sinh có thể hoàn thành việc học tập của mình và Lifestart làm việc với những người tàn tật nhằm giúp họ có một khoảng thu nhập ổn định. Tất cả những người được giúp đỡ đều được Karen phỏng vấn.

Mục tiêu lâu dài của Lifestart Foundation là thành lập những chương trình làm việc trong một cộng đồng nhỏ để đem lại sự thay đổi một thế hệ.

Lifestart Foundation là một tổ chức địa phương do một đội tình nguyện viên luôn hết mình vì công việc điều hành và tổ chức đảm bảo rằng toàn bộ số tiền đóng góp sẽ tập trung vào những dự án ở Việt Nam.